Skriveprosessen

Skriveprosessen nærmer seg slutten. Vi har sendt inn deler av rapporten til veileder for tilbakemeldinger.

3d white person writing with a huge yellow pencil. 3d image. Isolated white background.