Glassrør

Vi har gått over til å oppslutte prøvene med glassrør istedenfor teflonrør. Resultatene vi fikk fra kjøringen med glassrør viste seg å være brukbare. Med glassrør får vi også oppsluttet flere prøver enn det vi fikk med teflonrør.

glassrør

Fremdrift

Vi har fått oppsluttet en del prøver og analysert resultatene av disse. Har hatt problemer med at en del rør har sprukket. Etter at vi har fått resultatene fra kjøringen med glassrør, og de viser seg å være brukbare, kommer vi til å gå over til å bruke glassrør istedenfor teflonrør fremover.

Nettside

I løpet av prosjektperioden kommer denne bloggen til å bli oppdatert med informasjon om prosjektets progresjon og lignende.