Beskrivelse av prosjektet

Eurofins bruker i dag en tidkrevende metode for oppsluttning av fôr og faeces som går ut på at man forasker prøvene før de kokes med syre og kan analyseres. Eurofins ønsker å gå over til en mer effektiv og tidsbesparende metode som går ut på å oppslutte prøvene i UltraWAVE. Denne metoden tar mye mindre tid siden UltraWAVE bryter ned prøvene raskere enn det forasking og koking med syre gjør. Hvis Eurofins går over til oppslutting i UltraWAVE vil det innebære en stor tidsbesparelse som kan brukes til andre ting. Siden Eurofins’ laboratorie er akkreditert, må overgang til nye metoder valideres i henhold til Eurofins’ prosedyrer. Overgangen til UltraWAVE må derfor også valideres før den kan benyttes som ny metode for oppslutting av fôr og faeces.

Vaskemetoden for teflonrørene er også tidkrevende, siden rørene må stå et døgn i syre før de er rene. Hvis rørene kan vaskes i UltraWAVE ved å tilsette 4 ml salpetersyre og kjøres som vanlige prøver vil man få rene rør raskere og man kan oppslutte flere prøver. For å finne ut om rørene blir like rene med den nye metoden må «vaskevannet» analyseres. Viser det seg at den nye metoden er like god som den gamle, vil den nye benyttes. Hvis ikke vil den gamle metoden fortsette å være i bruk.