Velkommen til vår nettside
Vi er bachelorgruppe B16M01 ved Høgskolen i Østfold.
Gruppen består av to studenter, Fredrik og Jenny.

Vårt prosjekt har vært i samarbeid med Sleipner Motor AS.

sleipner_logo

logo_hiof_sort