DAP med Edgecam

Dette er et bachelorprosjekt for maskiningeniørstudenter ved Høgskolen i Østfold.

Prosjektets mål er å opparbeide seg tilstrekkelige kunnskaper i dataassistert produksjon (DAP) ,med hjelp av programvaren Edgecam, til å kunne utforme praktiske øvingsoppgaver innen emnet. Øvingsoppgavene er tiltenkt bruk i faget Produksjonsteknikk ved Høgskolen i Østfold.

EdgeCAMBilde FELGedgecam