Vår oppgave

Denne oppgaven er et samarbeid med Brynild Gruppen AS og Høgskolen i Østfold.

Brynild Gruppen AS ønsker å automatisere tømming av bakker for to linjer som pakker blandingsposer med Supermix og Minde sjokolade. Bakker er en type plastkasse som brukes til å mellomlagre og håndtere produkter internt i produksjonen. I dag tømmes bakkene manuelt.

Skjermbilde minde og supermix

Prosjektet byr på ulike utfordringer når det kommer til logistikk. Alle de forskjellige produktene blir produsert hver for seg på forhånd, pakket i bakker og mellomlagret på paller. Dersom begge linjene er i drift samtidig, og disse pakker blandingsposer med fem og seks forskjellige produkter i hver pose, må et automatisk bakketømmingsanlegg håndtere elleve forskjellige produkter fra elleve forskjellige paller.

I tillegg til mange pallplasser, må anlegget også kunne levere tilbake tømte paller i stabler og sortere tomme bakker etter type. Alt dette skal skje på et ganske lite gulvareal og med relativt lav høyde under tak i deler av produksjonslokalet.

 

Kom innom EXPO-UTSTILLINGEN for å slå av en prat med oss på vår stand.