Midtveisrapport

Da var midtveisrapporten levert.
Vi ser nå at oppgaven begynner å få sin struktur og det fylles kontinuerlig på med tekst.
Jobben vi gjør er en sammensatt affære, men vi kan allerede nå se hvordan oppgaven er blitt formet av all litteratur og den fagkunnskapen gruppens medlemmer besitter.

 

Møte med Værste AS, presentasjon av et begynnende system.

Da har vi enn en gang hatt møte med vår samarbeidspartner Værste AS.
Vår IT-mann Stian presenterte en begynnende modell-server funksjonalitet der vi enkelt kan definere areal, leieforhold, kunde og kontraktstyring.
Kristine presenterte et forslag på dashbord og en design på hvordan en ev App kan se ut i sluttfasen av det totale prosjektet, dette ble tatt imot med stor entusiasme.

Det er fortsatt en del kvar som skal ordnes, men for dette prosjektet er det mer enn nok å ha en etasje i drift for å vise fordelerne med et slikt system vi har som målsetting.
Grunnleggende er at den sentrale modell-serveren bruker et standardisert «språk» kallet IFC.
IFC er en mekanisme for å beskrive eksempelvis en ståldrager, gjennom hele livssyklusen uavhengig av hvilken Software som brukes. IFC er utviklet og vedlikeholdt av Building Smart International, og er definert på ISO 10303 kallet «Standard for utbytte av produkt modell data» (STEP)

Arbeidet videre er å begynne med å se på hva som kan knyttes til denne modellen og hva som er mulig å få til under den tiden vi har kvar til disposisjon.
Ellers så er det lesing og skriving som er på agendaen for hele gruppen.

 

Oppmåling og en begynnende BIM

Da går arbeidet videre i prosjektet. Vi har besøkt vår samarbeidspartner Værste AS å tatt oppmåling av det eksisterende bygget som  de har sitt kontor i. Det er Værstetorvet nr 1 ved gangbrua på Kråkerøy som vi skal bygge opp i en datamodell. Dette sitter Stian Gjerløw med inne hos Jotne i Oslo å modellerer en dag i uken.

Vi har målt opp bygget med laser og skal nå se hvordan dette skiller seg fra originaltegningen. Når det bygges et slikt bygg som skal leies ut til flere forskjellige aktører så blir det fort gjort om innvendig, og dette må og oppdateres i BIM modellen hver gang det skjer.

Ellers går dagene i lesing lesing lesing, det er mye litteratur som skal behandles og vurderes. Men det er slik vi må føle oss frem til hva som er gjort på dette feltet tidligere og hvordan vi kan implementere våre og samarbeidspartnernes ønsker inn i sluttproduktet. Begrensningene i denne delen er at vi er på vei inn i en struktur som ikke finnes slik vi ser for oss at dette skal brukes ute i eiendomsbransjen. Vårt prosjekt kan komme til å bli en vei mot det som er målet. Og det er et mål i seg, det at vi kan vise veien videre ved å peke mot et overordnet brukergrensesnitt der noen annen kan overta arbeidet.

En gledelig nyhet er at vår savnede medlem Kristine Jenssen kommet seg hjem fra sykehuset og er nå i full gang med arbeidet !

 

 

 

Fremdrift

Arbeidet ruller videre.

Mye har skjedd i prosjektet, vi har fått stabilisert oss og kommet inn i «Bachelor modus». Endelig er vi igang med å finne og lese relevant litteratur, reisen mot å finne vår endelige problemstilling fortsetter.  Vi har hatt noen flere møter med vår veileder Kjetil Gulbrandsen der vi nå har fått koordinert arbeidet videre
Jotne og vår gruppe skal være med å utvikle den sentral-HUB som vi forhåpentligvis kommer koble alle modeller og måledata inn på. Neste skritt blir å avklare med vår samarbeidspartner Værste AS om hvilket bygg som skal stå som modell for arbeidet vårt.

Selve hovedoppgaven går ut på å implementere BIM på eksisterende bygningsmasse, hvilket idag ikke blir praktisert. BIM står for «Bygnings Informasjons Modell» og er en digital 3D tegning der du kan koble på store mengder informasjon. For eksempel informasjon ang de dører som skal monteres på bygningen, detaljer og dimensjoner på rør og ventilasjons system etc. Dette er svært verdifullt da alle involverte under konstruksjonfasen har tilgang på relevant informasjon for å utføre feilsøkning eller gjøre krasj-simuleringer for å se at ikke et rør og en kabelgate ligger prosjektert på samme plass.

Det er enkelt å se at dette er noe som er svært verdifullt i driftsfasen også, og det er dette vi nå skal applisere på et bygg som ikke nødvendigvis hadde et slikt system på plass når det ble konstruert.

I øvrige nyheter så har vår kollega og gruppemedlem Kristine Jenssen skadet seg i en scooterulykke og ligger nå nyoperert på Kalnes sykehus. Vi sender henne våre ønsker om god bedring.

 

Startskuddet har gått !

Da er vi endelig igang med bachelorprosjektet !

Vi gleder oss veldig til våres første møte imorgen Onsdag med Jotne & Fenistra i Oslo. Det blir et møte ang software som skal bli brukt i våres oppgave med Digital Eiendomsledelse. Stian Gjerløw som er gruppens IT-guru skal få en første innføring i det som blir sentralt i det nettverket vi skal konstruere rundt denne meget spennende oppgaven.