Jula er ENDELIG ferdig!

Etter påske er jula endelig ferdig og gruppen er klar til å legge inn mange timer på veien til å bli byggskade-konger!

Forprosjektrapport er levert med visuelle bidrag som Organisasjons-kartet.

(Laget av Fredrik Støle)

Fram til denne tid har vi diskutert problemstillinger, utført møter, sanket inn rapporter  og benyttet oss av veiledning fra Kjetil Gulbrandsen. Det er masse interessant data som ligger ute, men mye er utdatert som har gjort oss veldig kildekritiske. Kristian deltok på Fuktseminar 2017 og hele gruppen deltar på Sundtkvartalet 20. april.

Selv om vi prøver å finne én problemstilling finner vi mange spørsmål som fanger vår interesse. «Er TEK10 krav optimale for å redusere byggfukt-problematikk?» siden TEK10 stiller seg selv i det mest utsatte område.

(Uvsløkk, S.: Passivhus 2011 – Myter og Fakta. Fuktrisiko i bygg med høyisolerte konstruksjoner, lite luftlekkasjer og balansert ventilasjon. SINTEF Byggforsk . 2011.)

Vi har sanket inn MYE interessant informasjon angående grønne bygg og skader generelt som vi vil dele på bloggen og tilslutt i vår bachelor.