Om oss

Gruppe Informasjon

Bacheloroppgaven om hvordan miljøklassifiseringsordninger som BREEAM-NOR bidrar til færre byggskader vil bli skrevet av Kristian Lein Aune, Fredrik Støle og Anders Mo som går siste semester ved Høgskolen i Østfold, avdeling for ingeniørfag bygg. Vi har valgt å fordype oss i energi og miljø i bygg, noe vi alle brenner for og har et ønske om å jobbe videre innen denne fagfeltet.

Gruppen består av Anders, Fredrik og Kristian med Kjetil som veileder. De 3 guttene har tidligere jobbet sammen på en semesteroppgave og blitt godt kjent over de 3 studieårene. Oppgaven er en avsluttende del innen Bachelorstudium for Bygg som tilsvarer 20 studiepoeng.  

Etter vekket interesse for grønne bygg har tredje års studentene valgt en oppgave relatert til skader innen BREEAM-sertifiserte bygg. 

Oppgaven er et interessant tema med flere mulige problemstillinger, det er også knyttet til veilederens interesse som legger godt grunnlag for samarbeid.