Bacheloroppgaven er levert! 

De siste dagene har vært intense og gruppen har jobbet iherdig med å ferdigstille oppgaven.Vi har hatt oppturer og nedturer, men alle har gjort en god innsats og vi er fornøyde med resultatene som er oppnådd.

Nå er fokuset rettet mot EXPO 15-16 juni og vi er klare for siste innspurt.

 

 

Åpen dag hos Franzefoss Pukk AS

Prosjektdeltakerne har blitt invitert til åpen dag hos Franzefoss Pukk AS , avdeling Vinterbro i dag 23. mai. Dagen ble åpnet av Tore Saltermark med en liten fremføring av Franzefoss, utviklingen og ulike sider ved bruk av vasket maskinsand. Prosjektgruppen fikk muligheten til å presentere prosjektet for samarbeidspartnere og andre interesserte. Resultater og konklusjoner er ikke ferdigstilt, så det ble kun en kort introduksjon av denne delen. Interessen var stor blant publikum som stilte flere spørsmål som ble drøftet og prøvd besvart.

Studentene takker for en lærerik dag hvor det har vært mulig å se pukkverket og vaskeanlegget i praksis. Dette har gitt en bedre forståelse for hvordan selve vaskeprosessen foregår. Takker spesielt Thea Vik Nordeide, Tore Saltermark, Tom Fredvik, Inge R. Eeg og Sikander Saleh for hyggelige og lærerike samtaler under dagen.

 

Gode resultater

Prosjektgruppen jobber iherdig for å oppnå gode prøveresultater før avsluttet periode i laboratorium. Veileder Tore Saltermark fra Franzefoss Pukk AS har også denne uken ankommet med en ny forsendelse tilslag. Nye prøveresultater har blitt fremvist for å diskutere videre tiltak og prøvetaking. Det produseres mye betong, og det er forsøkt å nyttiggjøre restbetong i ulike former. Under følger et bilde av en flodhest med form fra internveileder Inge R. Eeg.

 

Snart mai!

Studentgruppen har til nå blandet, testet og prøvd over 50 betongprøver. Alle har gjort sitt beste for å oppnå presise verdier og resultater, i håp om å danne et representativt resultatgrunnlag. Veilederne har vært til stor hjelp i form av råd, idemyldring og feilsøking gjennom raske tilbakemeldinger. Vi ser nå at tiden i laboratorium går mot slutten da flere viktige tidsfrister nærmer seg. Gruppen drøfter problemstillinger og resultater underveis, men vil gå i gang med dette for fullt da siste betongprøve er blandet innen kort tid.

 

 

Første uke i betonglab er gjennomført.

Denne uken har blitt benyttet til innføring i laboratoriet, samt blanding og prøving av flere resepter.

Våre veiledere har vist stort engasjement og vært uvurderlige i denne prosessen. Da det har gått med store mengder tilslag, har det ankommet enda en forsendelse fra Franzefoss Pukk. Da det fortsatt er tidlig i prøvefasen, har vi møtt på flere problemer med utstyr og utførelse. Vi jobber iherdig med å forbedre feilene, og ser fram mot en ny uke i laboratoriet!

 

Ankomst av delmaterialer fra Franzefoss Pukk

I dag ankommer første forsendelse med tilslag fra Franzefoss Pukk, slik at oppstart for laboratorieforsøk kan påbegynnes fortløpende. Vår nye avdelingsingeniør (bygg), Sikander Saleh og Per Kjelsaas har jobbet aktivt for å klargjøre plass til dette i våre lokaler ved Høgskolen i Østfold.

Vi takker for all hjelp til nå, og ser frem til en lærerik og utfordrende tid i vente.

 

Bacheloroppgaven i betongteknologi er i gang!

Prosjektsamarbeidet med Høgskolen i Østfold, Franzefoss Pukk og Norbetong er påbegynt.

Forprosjektrapport og nettsted er i oppstartsfasen, og vil bli oppdatert løpende. Studentgruppen begir seg ut på et dagsaktuelt tema som omhandler knust betongtilslag, her med fokus på vasket maskinsand.