Oppgaven

I samarbeid med Rambøll Norge AS, avdeling Fredrikstad, har vi fått i oppgave å gjøre en tredjepartskontroll av nedbøyning og langtidseffekter på balkongdekker i oppført bygg på Borgen borettslag i Sarpsborg.

Ved monteringen av glassrekkverk på balkongene ble nedbøyningene av dekkene veldig tydelige og det ønskes å gjøre en vurdering på tiltak for å forhindre dette problemet i fremtidlig prosjektering.

Nedbøyning av dekker