Bacheloroppgaven er i gang!

Forprosjektrapporten utarbeides og nettsiden er nå åpnet.

Vi oppdaterer denne siden med informasjon om prosessen videre.

 

Alexander