Prosjektoppgaven

Gruppa er godt i gang med både skriving og studering rundt oppgaven. Prosjektoppgaven er et samarbeid mellom Høgskolen i Østfold og Multiconsult. Bedriften ønsker å se nærmere på løsninger av fastlager, samt armering i søyletopp i forhold til europeisk standard. De ønsker også å sammenligne disse med Amerikansk standard.

Oppgaven skal belyse hvorfor det er ønskelig å bruke fastlager på bru og hvilke problemstillinger en møter under prosjektering.

Det er valgt å ta utgangspunkt i reelle eksempler, med beregninger og tegninger, hentet fra Multiconsult og Vegvesenet. Dette er valgt for å se på hva slags utfordringer konstruktører møter i dag og hva som blir gjort for å løse disse.

Snart er det innlevering av midtveisrapport og innspurten til det er i gang. Det er blitt avholdt flere møter med veileder og samarbeidspartner. Videre blir oppgaven å se på alternative løsninger til innfesting av fastlageret i brukonstruksjoner.