Bacheloroppgaven er klar til å leveres!

Idag har vi endelig ferdigstilt bacheloroppgaven, og den er klar til å leveres i morgen!

Nå er det bare å gjøre seg klar til muntlig presentasjon av bacheloroppgaven.

Vi vil gjerne invitere dere til EXPO-utstillingen som arrangeres den 15.-og 16.juni på Høgskolen i Østfold.

Håper vi ses! 🙂

 

 

 

 

Forprosjekt

I dag har vi levert forprosjektrapport, og er godt igang med hovedrapporten.

 

Hei og velkommen til vår nettside!

Vi er 3 byggstudenter fra Høgskolen i Østfold, som har valgt å skrive bacheloroppgave om jordskjelvanalyse etter tverrkraftmetoden.