Hei og velkommen til vår nettside!

Vi er 3 byggstudenter fra Høgskolen i Østfold, som har valgt å skrive bacheloroppgave om jordskjelvanalyse etter tverrkraftmetoden.

 

niangns