EXPO

Prosjektbeskrivelse

Seismiske lasters påvirkning på konstruksjoner har fått et økt fokus i Norge de siste årene, noe som medfører økt behov for kunnskap innenfor dette fagområdet. Gruppa har derfor valgt å foreta seg et litteraturstudie av seismikk og dets tilhørende fagområder, samt prosjektering og dimensjonering for seismiske laster i henhold til NS-EN 1998. Gruppen skal i prosjekttiden kontrollere at et handelsbygg gitt av Rambøll tilfredsstiller kravene for å kunne benytte seg av forenklet metode, kalt tverrkraftmetoden. Deretter skal lastvirkningene på bygget beregnes, vurderes og kontrolleres.