Forprosjekt

Første delen av prosjektperioden går ut på å utarbeide en forprosjektrapport.

Forprosjektet inneholder problemstillingen, fremgangsmåter, arbeidsfordeling, tids- og ressursplan samtidig gruppe- og standardavtale.

Linken til vår forprosjektrapportForprosjekt-B17B09