Om oss

Vi er tre studenter fra Høgskolen i Østfold, avdeling for ingeniørfag-bygg.

For vår bacheloroppgave har vi valgt å skrive i faget konstruksjonsteknikk, da alle oss har fordypet seg i faget i løpet av disse 3 studieårene. Oppgaven vi skal skrive handler om jordskjelvanalyse for en bygning etter en forenklet metode i henhold til NS-EN 1998: Prosjektering av konstruksjoner for seismisk påvirkning, Del 1: Allmenne regler, seismiske laster og regler for bygninger.

Kontaktinformasjon:

Navn: Andrea Angelov
E-post: andrea.angelov@hiof.no

 

Navn: Niang Ngaih Sian
E-post: niang.n.sian@hiof.no

Navn: Marius Skagen Elvestad
E-post: marius.s.elvestad@hiof.no