Oppdragsgiver

Vi skal skrive bacheloroppgaven vår i samarbeid med Rambøll, avdeling Fredrikstad.

Rambøll er en internasjonal samfunnsrådgiver innen bygg & arkitektur, transport, energi, vann, miljø & helse, olje & gass og management consulting. Bedriften består av 1500 medarbeidere fordelt på 17 kontorer. Sammen med sine medarbeidere jobber Rambøll for bærekraftig og langsiktige løsninger for deres kunder og for samfunnet.

For mer informasjon om vår oppdragsgiver, kan dere gå inn på hjemmesiden http://www.ramboll.no