Bacheloroppgave levert!!

I dag har vi levert oppgaven! Hurra!!!

Dette er en stor dag for oss, og vi kan puste lettet ut! Vi har jobbet ufattelig mange timer med denne oppgaven de siste månedene, og nå er vi i mål. Vi er stolte av jobben vi har lagt ned, og snart er vi byggingeniører 🙂

Siste del av bacheloroppgaven gjenstår, EXPO 15. og 16. juni. Vi skal ha stand begge dager i tillegg til fremføring av oppgaven. Håper så mange som mulig vil ta turen!

 

 

Nå nærmer det seg… Siste finpuss!!

Tiden flyr, og innleveringsfrist 8. juni nærmer seg med stormskritt!

Vi ligger godt an og kun siste finpuss venter. De siste dagene har vi sydd sammen oppgaven og fått en fin struktur. Nå blir det å bruke tiden til gjennomgang og se over oppgaven 🙂

 

 

 

Testing av fiberduk på lab

Vi har testet fiberduken fra prosjektet på laben til Statens vegvesen i Oslo. Alle krav er innfridd og duken holdt høy styrke. Vil takke gutta på laben for at vi får være med på testing av produktene.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ny milepæl nådd, Midtveisrapport levert!

I dag har vi levert inn midtveisrapport, en obligatorisk innlevering. Dette er i utgangspunktet for å sikre at alle bachelorgrupper er godt i gang og en gylden mulighet til å få fine tilbakemeldinger på arbeidet. Vi har utnyttet dette og levert alt vi har i oppgaven så langt.

Ellers er status at vi ligger godt an, etter mye jobbing jevnt og trutt. Vi gleder oss til en grundig tilbakemelding og siste innspurt av oppgaven! Nå er det under en måned til innlevering…..

 

 

Kurs med Huth & Wien Engineering

Denne onsdagen var vi invitert til kurs med HWE på Festiviteten i Sarpsborg. Kurset omhandlet grunnforsterkning og spesielt jordnagling. Det var rundt 40 deltakere fra hele landet og vi fikk dermed en del synspunkter fra forskjellige hold.

Vi vil takke Huth og Wien Engineering for denne invitasjonen!

 

Ottar Haugen fra HWE holder foredrag

 

Ny prøvetrekking og befaring

I dag har Henrik og Markus vært på Eidsvoll og vært med på en ny prøvetrekking. Tre stag ble testet dratt ut og alt var bare bra.

Vi inspiserte også de delene av skråningen som var ferdig, og dette så veldig bra ut.

Jan og kollegaene fra SVV kontrollerer muren

Muren blir veldig bra nedover hele skråningen

Et godt bilde for hvordan jordnaglene bores inn i skråningen. Godt oppmerket er det også.

Bilde av jordnaglene som venter på skråningen. De blå stagene har et ekstra epoxy-belegg og legges ytterst mtp. korrosjonsbeskyttelse osv. Stagene skjøtes med en enkel løsning for hånd.

 

Laboratoriumsforsøk; kvalitetskontroll av XPS fra Bårlidalen

I dag har vi vært inne hos Statens vegvesen i Oslo og blitt med på utføringen av en trykktest av den brukte XPS´en ved prosjektet. Statens vegvesen har som rutine og alltid utføre stikkprøver av brukte materialer i deres prosjekter. Flere små stikkprøver ble skåret ut fra XPS-blokkene og testet. Alle prøvene var positive og innenfor krave! Da var alle fornøyde 🙂

 

Grafen til spenningene og deformasjon.

XPS-prøven testes under økende trykk.

Computeren hvor testen styres.

XPS-prøvene som skal testes.

 

Forprosjekt levert!

En obligatorisk del av selve bacheloroppgaven er å levere et forprosjekt som beskriver alt av planlagt arbeid fremover.

 

Besøk hos Statens vegvesen, Oslo

I dag har vi jobbet med prosjektet sammen med våre veiledere Jan Vaslestad og Aina Anthi på deres kontor i Oslo. Vi har diskutert masse og lagt en plan for videre arbeid. Vi setter av en dag annenhver uke fremover på kontoret til Statens vegvesen i Oslo. Dette gjør at vi hele tiden kan ha en god dialog med veilederne og diskutere forskjellige temaer kontinuerlig.

 

Befaring Bårlidalen, Eidsvoll

I dag har vi vært på ny befaring for å se resultatene. Arbeidet har kommet langt og den første delen av jordnaglingen er fullført

Første del av skråningen med ferdige jordnagler og nett

Jordnaglen fester nettet

Nett

Start på boring av nye jordnagler lenger opp i skråningen

Kantsteiner mellom veg og skråningen