Oppmerksomhet rundt oppgaven

Vi synes det er morsomt å se at oppgaven får oppmerksomhet innen VA-bransjen. I dag så vi at også Scandinavian Society for Trenchless Technology har publisert en artikkel, denne gangen med kommentar fra Arne Valle i Olimb AS.

Lenke til artikkel: http://www.sstt.se/?cid=454 

Forsiden til SSTT.se

 

Intervju med VANytt

Tirsdag 9. mai var vi på Borgenhaugen i Sarpsborg for intervju med VANytt. Vi møttes for å ta bilde på området knyttet til NoDig-delen av oppgaven vår.

Gå til www.vanytt.no/2017/05/19/vurderer-grave-og-pumpefritt-under-vei-og-jernbane/ for å lese saken.

 

Dette er området hvor den nye traseen skal krysse Rv 111

Krysset mellom Rv 111 og Rådhusveien

 

Besøk hos Olimb – NoDig

Torsdag 6. april var vi på besøk ved Olimb sine kontorer på Råde. Der fikk vi omvisning, innføring i NoDig-metoder og hjelp til bacheloroppgave av Arne Valle.

Vi legger ved noen bilder og takker for en veldig hyggelig ettermiddag, med masse god informasjon og hjelp.

Les mer om Olimb Group og NoDig-metodene på http://olimb.no/tjenester/boring/

 

Rymmer

Gruppen på besøk hos Olimb

 

 

 

 

 

 

 

 

Borkroner

Stenger som kan monteres sammen ved boring