Intervju med VANytt

Tirsdag 9. mai var vi på Borgenhaugen i Sarpsborg for intervju med VANytt. Vi møttes for å ta bilde på området knyttet til NoDig-delen av oppgaven vår.

Gå til www.vanytt.no/2017/05/19/vurderer-grave-og-pumpefritt-under-vei-og-jernbane/ for å lese saken.

 

Dette er området hvor den nye traseen skal krysse Rv 111

Krysset mellom Rv 111 og Rådhusveien

 

gurihk