Presentasjon

Gruppen består av fire studenter fra Høgskolen i Østfold ved ingeniørfag – bygg. Vi har skrevet hovedoppgave innen vann- og miljøteknikk.

Oppgaven tar for seg to detaljer i forbindelse med Nipa-prosjektet i Sarpsborg Kommune. Bakgrunnen for utarbeiding av prosjektet er utvidelse av det kommunale nettet for å koble på beboere på Ise og separere gamle fellesledninger.

Vi har gjort hydrauliske beregninger av dykkerledning for to ulike dimensjoner. For oppsamlingstank i forbindelse med dykkerledning er det også beregnet nødvendig volum. En ny ledningstrasé skal krysse Rv 111 og vi har beregnet lønnsomhet, økonomisk og miljømessig, ved bruk av NoDig-metoder kontra tradisjonell graving.

Kontakt oss:

Fredrik Varem Andersen, fredrik.v.andersen@hiof.no
Guri Helene Kristiansen Knoph, guri.h.knoph@hiof.no
Jan Kristian Nordli, jan.k.nordli@hiof.no
Kjersti Norheim, kjersti.norheim@hiof.no