Pressemelding

Vi er fire studenter fra Høgskolen i Østfold, og vi har skrevet bacheloroppgave innen vann- og miljøteknikk. Denne oppgaven omhandler innovative løsninger rundt kommunal VA-teknikk, med fokus på miljø. Vi har sammenlignet gravefrie metoder med tradisjonell graving for kryssing av riksvei, og vi har gjort hydrauliske beregninger av trykkledning med selvfall.

Oppgaven er gitt av Sarpsborg Kommune i samarbeid med COWI. Bakgrunnen for oppgaven er Nipa-prosjektet som er et av Norges største pågående VA-prosjekter, og dreier seg om utbygging av det kommunale ledningsnettet og separering av det gamle fellessystemet. Omfanget av oppgaven inkluderer både prosjektering og dimensjonering.

Vi har utført hydrauliske beregninger for dykkerledning, en trykkledning uten bruk av pumpe, som er en mindre brukt type trykkledning. Ofte brukes trykkledning med pumpe der det ikke er tilstrekkelig fall på ledningen for å flytte vannet fra a til b. Dykkerledninger er vist gjennom rapporter å være energibesparende og mer miljøvennlig metode.

For kryssing av Rv 111 har vi sett på ulike metoder for rørinstallasjon. Her har vi sammenlignet ulike gravefrie metoder, NoDig, med tradisjonell graving. I sammenligningen har vi fokusert på miljø, økonomi og andre samfunnskostnader knyttet til veikrysningen.

Resultatet av prosjektet vil bli presentert ved EXPO på Høgskolen i Østfold den 15. og 16. juni. Arrangementet er åpent for alle.

Talsperson:
Guri Helene Kristiansen Knoph
tlf: 478 68 447

Talsperson, reserve:
Fredrik Varem Andersen
tlf: 986 95 182