Oppgaveskriving for fullt nå. Prosjektet begynner å ta form. Vi legger stadig inn nye kapitler. Vi har fått inn mange gode modeller laget i InfraWorks. Og Ibrahim har laget en animasjon over hele området som tar med seg både rundkjøringen og undergangen som skal gå under Rv. 22.

Vi har fått tilbake bildene fra Samnøy Foto. Bildet av oss kan du se under linken «om oss». Levert beskrivelse av prosjektet til EXPO katalogen.

Har i dag tatt bilder til bacheloren ved fotograf Astrid Sand Samnøy fra Samnøy Foto. Vi vil legge ut bildene her så snart vi får de tilbake. Takker for hyggelig møte!

Anbefaler www.samnoyfoto.no på det sterkeste! 🙂

Jobbet med ferdigstillelse av midtveisrapport. Denne er å anse som en tilstandsrapport for bacheloroppgaven.

Møte med oppdragsgiver fra Statens vegvesen i dag. Fikk mange gode innspill til løsninger og hva vi må få inn i rapporten.

Vi har brukt uken på forberedelser til møte med oppdragsgiver. Vi kommer blant annet til å bruke muligheten til å spørre om ting vi er usikre på.

Vi har denne uken jobbet videre med innhenting av data og tatt for oss teori samt regnet på støy. Artikkelen som blir publisert i Rakkestad avis fikk vi tilsendt av journalisten, denne har vi gjennomgått og godkjent med noen rettinger.

Uken har gått med på registrering av trafikkdata fra tellingen i Bergenhuskrysset. Har lest oss opp på teori rundt temaer som ÅDT (årsdøgntrafikk), vegbygning, trafikksikkerhet og har også oppdatert kontaktinformasjon her på nettsiden.