Bacheloroppgave elektro

Oppgaven tar for seg effekttap og temperaturøkning i høyspentkabler med nærliggende armering. Magnetfeltet som oppstår rundt høyspentkabelen induserer en strøm i armeringens lukkede sløyfer, som fører til jerntap og temperaturøkning. Denne temperaturøkning gir et uønsket effekttap i overføringen. Er det da mulig å legge høyspentkabler i armerte betongelementer uten store effekttap?