Ekstrakt

I denne oppgaven er det sett på muligheten for å legge høyspentkabler med nærliggende armering.

Ut fra dette forsøket kan høyspentkabler legges i armert betong uten fare for varmgang i armering og med et minimalt magnetfeltindusert effekttap i overføringen.