Milepælsplan

7. april                          Forprosjekt
25. april                       Opprettelse av nettside
8. mai                           EXPO katalog
11. mai                        Midtveisrapport
17. mai                        Testing av høyspentkabel
2. juni                           Pressemelding
7. juni                           Ferdigstilling av nettside
8. juni                           Bachelorrapport og tittel på studentweb
15-16. juni                  EXPO