Pressemelding:

Høyspentkabel i betong

En studentoppgave ser på muligheten for å legge høyspentkabel i armert betong uten store tap i overføringen som en bacheloroppgave. Hvis dette er mulig kan høyspentkabler legges i bakken enkelt og betongen sikrer kabelen. Det kan også integrere andre typer bruk ved at høyspentkabelen legges i for eksempel gang- og sykkelvei.

Vi er en studentgruppe fra Høgskolen i Østfold som holder på med avsluttende hovedoppgave. Det er utført flere forsøk for å finne ut av om det blir varmgang i betongen og tap i overføringen. Dette er gjort ved at det først ble testet med et armeringsnett, deretter støpt to kulverter.

Hvis testene viser at det er lite tap i overføringen åpner dette for smarte og tekniske løsninger. «Vi ønsker å tilby smarte løsninger med intelligent og integrert infrastruktur, fordi vi lever ikke i steinalderen lenger» sier Jon Aaleskjær som er styreformann i Sidewalk Solutions a.s. og oppdragsgiver. Dagens løsninger for gang- og sykkelvei, samt infrastrukturer, er for primitive til å ivareta behovene for sikker og vedlikeholdsfri fremføring av fiber-og el-kabel.

Det blir EXPO ved høgskolen 15. og 16. juni der vi står på stand og viser resultatene, der vi også kan svare på eventuelle spørsmål.

 

###

Navn: Guttorm Bye

Tlf: 92 40 75 58

E-post: guttorb@hiof.no

 

Navn: Jon Aaleskjær

Tlf: 91 58 00 00

E-post: jon@borgtech.no