Bacheloroppgave i ingeniørfag – elektro

Gruppen består av to avgangsstudenter som studerer bachelor i ingeniørfag – elektro ved HiØ. Oppgaven som er valgt baserer seg på å undersøke en alternativ metode for test av høgspenningskabler. Oppdragsgiver for prosjektet er høyspentlaboratoriet ved Nexans i Halden. Litt informasjon om prosjektet ligger under prosjektinformasjon.

Gruppedeltagerne har til sammen en relativt bred erfaring innenfor elektrofaget. En nærmere presentasjon av gruppedeltagerne finnes under Om oss.