Velkommen!

I dette prosjektet skal forklares hvordan Apple HomeKit kan integreres med Develco gateway også kalt Squid.link. Det skal sees på hva som kreves, hvilken rettighet/krav Apple setter for bruk av deres protokoller. En redegjørelse av markedet, av hva som finnes og av hva som ev. kommer av protokoller/teknologi.