Pressemelding

Pressemelding

 

Konseptutvikling for kommunikasjon av miljø & sosiale forhold knyttet til moteprodukter

 

Jeg er en student ved studiet Innovasjon og Prosjektledelse ved Høyskolen i Østfold. Min oppdragsgiver er Østfoldforskning, som i samarbeid med Fretex har arbeidet med Redesign QR prosjektet siden 2016. Før jeg kom inn i bildet hadde de blant annet utført en forbrukerundersøkelse for å undersøke interessen for informasjonen om miljø & sosiale forhold og bestemt at denne informasjonen skal kommuniseres ut via en mobilapplikasjon.

I dag lever vi i et bruk og kast samfunn, noe som er en skummel utvikling for jordkloden vår. Nordmenn kjøper blant annet nye klær for over 30 milliarder i året og forbruket av klær og sko er firedoblet i løpet av de siste 20 årene.

Med økt bevissthet rundt de miljømessige og sosiale forholdene rundt moteprodukter vi kjøper kan vi bidra til mindre klimautslipp, søppel, forurensning og mindre rasering av verdifull natur og utryddelse av arter.

Min oppgave er å medvirke til at denne bevisstheten økes ved å utarbeide konsepter som vil skape interesse hos forbruker for miljø & sosiale forhold ved kjøp av moteprodukter.

Med smart phone laster man ned mobilapplikasjoner for å gjøre hverdagen enklere med handlelister, treningsprogram, diettplanlegning, nyhetsoppdateringer, budsjettoversikt, dating og til avkobling i form av spill. En strømløs mobil kan altså legge store hindringer i hverdagslivet. Hvor mange mobilapplikasjoner du har på din telefon varierer ut i fra interesser og hvor mye lagringsplass du har på telefonen din og den må være underholdene eller inneha en hverdagsverdi. Hva som er de viktigste punktene for å skape interesse hos forbruker til å laste ned en mobilapplikasjon om miljø & sosiale forhold er hovedfokus i min oppgave, og jeg håper å kunne utarbeide konsepter som vil være til god hjelp i videre arbeid med å skape interesse for et bærekraftig forbruk.

 

Jeg håper å kunne engasjere mennesker til en bærekraftig livsstil og har derfor et ønske om publisering i deres blad om dette prosjektet.

 

Håper å høre fra dere.

 

 

Mvh Tina Agerup Schei

Tlf: 92835609

 

tinaas