Pressemelding

Ingen sivil flyvning på Bardufoss etter 01.01.2018?

Luftforsvaret driver i disse dager med et prosjekt for å implementere det nye EASA- regelverket som ble vedtatt i Norsk lov 2015. Dersom Luftforsvaret ikke blir godkjent av Luftfartstilsynet innen 01.01.2018, kan det resultere i nedleggelsen av den sivile flyvningen på Bardufoss, Andøya og Ørland. Vi er to bachelorstudenter ved Høgskolen i Østfold, avd. Fredrikstad som har fått lov å følge prosjektet i forbindelse med vår bacheloroppgave.

To bachelorstudenter ved HiØ følger implementeringen av det nye EASA-regelverket på tre av Forsvarets flyplasser. De holder på med sin bacheloroppgave i innovasjon og prosjektledelse, og skal gjøre en evaluering av prosjektet.

European Aviation Safety Agency pålegger Forsvaret et nytt regelverk som medfører store endringer i deres interne organisering, infrastruktur, og prosedyrearbeid. Dette regelverket ble innført i norsk lov i august 2015.

Formålet med oppgaven er å analysere hvordan prosjektet gjennomføres, og om det kan legges til grunn for en fremtidig arbeidsmetodikk for implementering av regelverk eller andre tidsbegrensede oppgaver.