Velkommen til vår blogg!

Vi har siden starten av arbeidet vårt rettet fokus mot produktutviklingen hos Jackon. Grunnlaget for dette valget er en forprosjektrapport utarbeidet av oss høstsemesteret 2016. Vi gjorde en mulighetsanalyse der vi undersøkte hvor Jackon har størst forbedringspotensial, sett i forhold til vår kompetanse. Områder som ble undersøkt var: Organsisasjon, produktutvikling, marked og produksjon.

Utfra dette valgte vi å jobbe videre med produktutvikling, da med spesielt fokus på metodikk.

Valgt satsningsområde ville naturlig nok ikke vært aktuelt om behovet ikke var der hos Jackon, men vi må erkjenne en felles forkjærlighet for temaet innad i gruppen.

Hvorfor produktutvikling? Jo nå skal du høre;

Selv om Norge det siste året har hatt en god produksjonsvekst, er denne i hovedsak drevet av offentlige investeringer inn mot bygg og anleggssektoren, mens eksportindustri opplever svak produksjonsvekst (Regionalt Nettverk,2017).

Mens vi reflekterer over dette er det lett å peke på kronekurs, formueskatt og inkompetente politikere, men behov skapes ikke av politikere, behov skapes av markedet, av oss.

La oss erkjenne det, vi har vært bortskjemte. Lettere pasifisert i en oljedrevet velferdsstat, der innbyggeres behov dekkes av produkter importert fra Kina og designet i California USA. Norsk produksjon og produktutvikling har i stor grad vært giret mot offshorenæringen og dens uttalte behov. Dette har etter vår mening vært en smukk norske bedrifter passivt har suttet på i for lang tid.

Forbruket av fossil energi skal, ja må reduseres. Vi må vende oss av med oljesmukken og skifte gir, øke turtallet og ikke være redde for litt hjulspinn. Vi må ut og avdekke problemområder, søke behov og produsere fungerende løsninger. Vi kan ikke fortsette å utdanne ingeniører til å passivt serve oljegigantenes behov. Dette vil være en urett mot vår oppvoksende generasjon. Vi trenger ingeniører, gründere og ledere som forstår markeder, produkt og kan oversett kundens stemme til konkrete produkter og tjenester.

Apples grunnleggere: Steve Wozniak og Steve Jobs utfylte hverandre perfekt under oppstarten av selskapet. Jobs så markedet og dets behov tydelig og hadde en utrolig evne til å kunne oversette kundens stemme til konkrete produkter og tjenester. Jobs forstod at markedet ønsket en personlig og tiltalende datamaskin hjemme, uten denne innsikten hadde aldri Wozniaks personlige datamaskin kommet ut i markedet med eplelogo.

Vi mener at Norge har nok Wozniaks, nå trenger vi litt mer Jobs.

Vi har derfor valgt følgende visjon som verdimessig forankring i vårt videre arbeid;

”Norway needs some more Jobs”

Dette er bakgrunnen for vårt ønske om å jobbe med produktutvikling. Vi kommer nok ikke til å revolusjonere norsk industri med det første, men vi har en genuin interesse og tro på det vi jobber med. Vi håper du vil følge oss på veien og gleder oss til å presentere en rapport med både akademisk og forretningsmessig verdi den 15 og 16 Juni på Høgskolen i Østfold.

 

Med Vennlig Hilsen

 

Magnus Meland Johansen, Bjørn Bakke Nyhus og Felix Bertelsen