Hallo bachleroppgave!

Hei, velkommen til vår bachelor blogg.

Gjennom denne bloggen får du vite hva vi jobber med, og viser gjennomføringen av vår bacheloroppgave fra start til slutt.

Prosjektgruppens medlemmer:
Espen Kjelvik, 25 år fra Halden.
Darvin Blix, 25 år fra Fredrikstad.
Tony Engen Mikarlsen, 23 år fra Moss.

For å vite mer om deltakerne se her : Om oss

Vår bacheloroppgave går ut på å gjennomføre en verdistrømsanalyse/OEE analyse av AVD 910 HUC ved Nexans Halden.

 

 

 

 
Følg med videre!