Prosjektbeskrivelse

Ledelsen på STN uttrykte et ønske om at dette bachelorprosjektet skulle fremlegge en analyse av deres innovasjon- og utviklingsevne. Dette innebærer hvordan deres innovasjon- og utviklingsarbeid fungerer per dags dato og hvorvidt det foreligger noe som kan forbedres. Min oppgave ble derfor å innhente data rundt organisasjonens innovasjon- og utviklingsevne. Denne dataen skulle senere analyseres og tolkes, for deretter å utvikle forbedringsforslag basert på arbeidet. Iverksettelsen av tiltakene jeg utarbeidet må ledelsen selv stå for, dersom de ønsker det. Grunnet tidsbegrensning befatter ikke dette min oppgave.

I samarbeid med STN ble det utarbeidet følgende prosjektoppgave:

«Analyse og forbedringsforslag av STN sin innovasjon- og utviklingsevne.»

Så vel som innovasjon innen forsvarsindustrien, er overnevnte prosjektoppgave omfattende. Det var mange områder å fokusere på og for at oppgavebesvarelsen skulle bli så nøyaktig som mulig var det viktig å avgrense oppgaven. For å gjøre dette ble det gjennomført et pilotprosjekt i form av et observasjonsstudiet. Studiet hadde som hensikt å kartlegge de områdene der det var størst behov for analyse og forbedringsforslag av innovasjon- og utviklingsevnen. Ut fra pilotprosjektet ble det formulert følgende problemstilling:

Hvordan kan organisasjonens innovasjonsevne øke? 

Illustrasjon: Datainnsamlingsprosessen

Hvem gjennomfører prosjektet?

Det er meg. Sofie Stuen Bennia. Student ved Innovasjon og Prosjektledelse på Høgskolen i Østfold, avdeling ingeniørfag. Jeg er den heldige som fra januar til juni 2017 har tatt et dypdykk i innovasjon- og utviklingsevnen til en høyteknologisk virksomhet.

Jeg er en 25 år gammel jente, født og oppvokst i Fredrikstad by. Gjennom min tid på linjen Innovasjon og Prosjektledelse har jeg utviklet meg til å bli en helt annen person enn det var jeg var da jeg startet. Det å lede prosjekter, finne løsninger og tenke nytt er noe av det jeg liker å gjøre best.

Jeg har lært å være selvstendig, men samtidig jobbe i team. Jeg har lært å tenke nytt, men samtidig ta hensyn til eksisterende løsninger. Jeg har lært å fremme mine tanker og ideer, men samtidig ta hensyn til andres. Jeg har lært å være strukturert, men samtidig kreativ.

Studiet jeg går på er preget av gruppearbeid og jeg ønsket å se hva jeg kunne få til på egenhånd. Jeg gjennomfører derfor dette bachelorprosjektet alene. Eller, alene på papiret – men ikke egentlig. Under mitt opphold på STN har jeg hatt mange spennende diskusjoner med ansatte og ledere, jeg har mange hjelpsomme medstudenter og ikke minst en flink veileder – Sissel Larsen.

Denne perioden har bydd på utfordringer, frustrasjon, mestringsfølelse, engasjement, nye opplevelser, nye bekjentskaper og så mye mer. Erfaring fra dette prosjektet kommer jeg til å ha meg med i lang tid fremover.

Oppdragsgiver Saab Technologies Norway

Saab Technologies Norway – Den hemmelige radarfabrikken i Halden. Dette er kallenavnet som klinger i gangene hos nevnte virksomhet. De fleste har fått med seg at oppdragsgiver er Saab Technologies Norway AS. Men hvem er de egentlig? Faktum er at mange forbinder merkevaren Saab med bilprodusenten. Dette er ikke riktig.

 

 

 

Saab Technologies Norway, heretter kalt STN, var tidligere en del av Ericsson-konsernet. I 2006 ble de en del av et annet stort konsern; Saab AB. Nåværende eier er en betydelig aktør innen forsvars- og sikkerhetsindustrien. Konsernet er svensk med hovedkontor i Stockholm og leverer tjenester og løsninger innen militært forsvar og sivil sikkerhet.

STN har i snart 30 år vært med å utvikle, produsere og levere mer enn 90 verdensledende radarsystemer i inn- og utland. Selskapet har på denne måten bygget opp en solid kompetanse og erfaring. Morselskapet Saab AB satser stort på sin virksomhet i Norge. STN har vokst med ca. 20% i 2011 og 2012 til flere enn 60 ansatte. I tillegg har de blitt en sentral brikke i arbeidet med å utvikle og produsere en ny radar; Giraffe 8A. Denne radaren skal bruke AESA- (active electronically/electrically svanned array) teknologi. Når det kommer til industrialiserte radarer er STN de første til å bruke slike komponenter. En god gammeldags innovasjon altså!

Deres kjernekompetanse ligger i dag innen radarrelatert programvare så vel som design, produksjon og leveranse av radarsystemer. Gjennom deres rolle som prosjektleder og drivende part i flere norske, nordiske og internasjonale samarbeidsprosjekter, har de utviklet solid kunnskap innen prosjektledelse og prosjektgjennomføring. Sammen med deres morselskap besitter de markedsledende radar- og sensorkompetanse med en bred produktportefølje både innen radar- og elektronisk krigføringsprodukter, samt tilhørende støttesystemer.

Mer om oppdragsgiver kan leses på dere hjemmeside: http://saab.com/

Enden av reisen; Bachelorprosjektet

Hei du og velkommen til siden der innovasjon, utvikling og ikke minst læring står i fokus.

Våren 2017 er tiden hvor avgangsstudentene skal vise sin opparbeidede kunnskap fra studietiden gjennom en bacheloroppgave. For studentene på Innovasjon og Prosjektledelse skal oppgaven løse et konkret, reelt og tverrfaglig problem, i samarbeid med lokalt eller internasjonalt næringsliv eller institusjoner. Etter 2 og et halvt år med læring er det altså på tide med siste del av studiereisen – bachelorprosjektet.

I oktober 2016 tok jeg kontakt med Tore Bekkevold, daglig leder ved Saab Technologies Norway AS vedrørende et mulig bachelorprosjekt. Etter flere møter med ledelsen ved gjeldende bedrift ble det inngått avtale om gjennomføring av bacheloroppgave våren 2017. Forsvarsindustrien er preget av innovasjon, kunnskap og teknologi. Dette er viktige fokusområder for å imøtekomme fremtidig utvikling og konkurranse. Dette er bakgrunnen for prosjektoppgaven, som lyder som følger; «Analyse og forbedringsforslag av Saab Technologies Norway sin innovasjon- og utviklingsevne».

En fremoverlent ledelse og engasjerte ansatte har vært med på at dette prosjektet er blitt slik det er i dag. De har også gitt meg et kunnskapsrikt, og minneverdig avsluttende halvår!