Er dette neste generasjon av Smartfloor?

Bachelorgruppen ved industriell design på Høgskolen i Østfold skal utvikle et trinnløst bremsesystem på nåværende varebilinnredning hos Loyds Industri AS. Smartfloor er en litt annerledes type varebilinnredning enn hva man ofte forbinder med slike innredninger. Her legges det meste av verktøy og utstyr under gulvet i sterke og solide skuffer med en nyttelast på 500 kg. Prosjektet hadde oppstart i Mars, og allerede i Juni presenterer bachelorgruppen en prototype på nytt bremse/-låssystem under EXPO for faglærere, oppdragsgivere og publikum ved høgskolen.

Bachelorgruppen har jobbet med prosjektet i snart 3 måneder. Hovedmålet med oppgaven er å utvikle et trinnløst bremse/- låssystem med etthåndsgrep håndtak. Kort forklart betjenes nåværende håndtak med to hender, og låssystemet låses fast i totalt fire trinn langs rammen på skuffen. Utfordringen med denne løsningen er at brukerne må ha begge hender frie når de skal betjene skuffen. Dette fører til at brukerne finner sin egen måte å vri låsehjulet og samtidig dra i det fastspente håndtaket med bare en hånd. Dette er feil bruk og kan i verste fall ødelegge låsehjulet. Brukerne har også opplevd at låssystemet hopper over trinn. Er brukeren uoppmerksom kan det gå skikkelig galt.

Et trinnløst bremse/- låssystem med etthåndsgrep håndtak skal forhindre at uheldige tilfeller oppstår. Etter mange timers brainstorming, undersøkelser, tester og konseptutvalg har gruppen snekret sammen en løsning som både er brukervennlig og trygg. Skuffen stoppes med en gang håndtaket slippes, og under kjøring forhindrer en sikkerhetssperre skuffen fra å gli ut i sidene.

Om prosjektet

Bachelorprosjekt ved Høgskolen i Østfold, avd. ingeniørfag industriell design.

Oppdragsgiver er Loyds AS, og oppgaven er knyttet til serviceinnredningen Smartfloor. Skuffeløsningen er i dag utstyrt med et «avansert» låssystem som fører til at bruker må benytte to hender for å kunne åpne og lukke skuffen. Oppgaven vil derfor gå ut på å finne en smartere løsning på låssystemet med et etthåndsgrep håndtak.

Det skal tas hensyn til materialvalg, produksjonsmetode og produktet skal tilpasses størrelsene på skuffene. Både låssystem og håndtak skal utarbeides i henhold til funksjon og brukervennlighet.