Om bachelorprosjektet

Bachelorgruppen består av:

Anne Lise Hild Berger, Prosjektleder og Idustridesign Ingeniør

Kontakt: annelise.k.berger@gmail.com

Christina Weberg Haukebø, Industridesign Ingeniør

Kontakt: christinawhaukebo@gmail.com

 

Bakgrunn.

PrediktorAS Norway er en prisvinnende teknologisk bedrift lokalisert i

Fredrikstad. Bedriften er verdensledende på blant annet IT Softwear. De

gjør rådata om til verdiskapende data for å bedre styre prosesser,

produksjon og automasjon. De hjelper sine partnere å hente, lagre og

spore massive data i sanntid. Prediktor er strukturert som en gruppe av

selskaper som opererer i ulike markeder og deler av verdikjeden.

• Instruments

• Solutions

• Softwear

• Medical

Prediktor Instruments vant nylig Bio Energy Award i Mars 2017 ved

CenBio-konferansen på NMBU, Ås.

PrediktorAS har utviklet måleinstrumentet Spektron D20 basert på NIR

(near infrared) teknologi for måling av materialer I industrien.

Instrumentet måler absorbsjon av lys innenfor det

nær infrarøde bølgeområdet. Basert på hvor

mye som reflekteres kan instrumentet beregne egenskaper ved

materialet som blir belyst.

Instrumentet plasseres for måling på produksjonslinjer for å skille

produktoverganger, og gi data på innhold som eksempelvis

prosentandel av vann, fett og protein i margarin.

Dette er data som videre kan brukes til å optimalisere prosessen i

industrien.

 

Prosjektgruppen
t.v Anne Lise H. Berger
t.h Christina Weberg Haukebø