Velkommen!

På disse nettsidene finner du informasjon om et bachelorprosjekt ved Høgskolen i Østfold. Vi er to studenter, Ingeborg Paus Wik og Robin Kristoffer Stang, som er i ferd med å fullføre vår bachelorgrad i ingeniørfag – kjemi. Det skal handle om vann –  mye vann. Så hold pusten og følg med på oppdateringene nedenfor, eller ta en titt i menyen øverst.

Hilsen Ingeborg og Kristoffer 🙂

 

Avløpsvann

Denne uka har vært ganske turbulent og bydd på en del utfordringer, noe som har vært svært lærerikt. Forrige uke avsluttet med avvik på konduktivitetselektroden til Laura som driftet i kontrollkortet, dvs. at internkontrollene fikk gradvis lavere verdi. Når internkontrollene ikke får riktige verdier kan vi heller ikke stole på resultatene prøvene får. Derfor er det viktig å rette opp i dette. Som tiltak måtte konduktivitetselektroden kalibreres på tirsdag. Dette ser ut til å ha vært vellykket, men kalibreringen og medfølgende jobb skapte et nytt problem for oss. Onsdag kom vi tilbake til Laura som tydelig var blitt «uvel» i løpet av natten. pH-elektroden var blitt ødelagt og måtte byttes. Resultatene for pH og alkalitet fra dag 1 er derfor ikke mulig å bruke, men vi fortsetter kjøringene utover uken. Avløpsprøver er vanskeligere å få tak i enn de andre matriksene vi har hatt til nå fordi det kreves at de hentes ut av akkreditert personell. Takket være hjelpsomme kunder av Eurofins fikk vi tak i avløpsprøver kunne vi kjøre denne uken.

 

Status uke 17 og prøvetaking av sjøvann

I dag kan vi puste litt lettet ut. Vi hadde et møte med veilederne våre der vi tolket prøveresultatene i fellesskap for første gang. Frem til nå har vi vært litt usikre på metode for å verifisere disse, men nå kan vi med en viss sikkerhet si at vi er på rett vei – og at det så langt også ser lovende ut for oppdragsgivers ønske. Det gjenstår selvfølgelig mange timer med både Excel og Laura før vi kan si noe sikkert, men dagen har vært svært oppløftende. Samtidig har vi blitt veldig glad i både Laura, Excel og ikke minst arbeidsmiljøet på lab. Så vi gleder oss til de neste ukene. Bacheloroppgave er moro!

Mandag morgen var vi ute og tok sjøvannsprøver i «friskt nordisk vær». Når vi tar vannprøver er det viktig å velge gode plasser. Vi trenger generelt prøver med stor variasjon i kvalitet for å kunne analysere i flere ulike måleområder, det er ingen selvfølge at pH holder seg like stabil på f.eks. 8,3 som på 6,5. Spesielt alkalitet, konduktivitet og turbiditet kan variere mye bare langs kysten i Østfold og Akershus. Spesielt brakkvannsområder kan være interessante.

Et utvalg av prøvetakingspunktene våre for sjøvann. Klikk på kartet for å åpne en interaktiv utgave hos dsb.no.

Et utvalg av prøvetakingspunktene våre for sjøvann. Klikk på kartet for å åpne en interaktiv utgave hos dsb.no.

 

Alkalitet, pH, konduktivitet og turbiditet er kanskje ikke selvforklarende begreper. Men dette er egenskaper som kan være utrolig viktige. Noen av dem i havene våre, noen av dem i drikkevannet ditt. Vi kommer nok til å forklare dem på denne nettsiden om ikke lenge. I mellomtiden må du ta til takke med dette stemningsbildet fra Saltholmen i Råde:

Like ved prøvetakingspunkt i Saltnes i Råde sist mandag. Det var opphold når bildet ble tatt. Rett etterpå begynte det å hagle, snø eller regne. Hvem kan egentlig forstå seg på vann?

Like ved prøvetakingspunkt i Saltnes i Råde sist mandag. Det var opphold når bildet ble tatt. Rett etterpå begynte det å enten hagle, snø eller regne. Vann er rare greier.

 

 

Overflatevann

Tirsdag var vi ute i strålende vårsol og hentet prøver i bekker, tjern og innsjøer i både Østfold og Akershus. Det ble tatt hele 17 ulike prøver som representerer overflatevann. «Laura»har nå kjørt prøvene hele uka og nå gjenstår det bare en siste kjøring i dag før nok en prøveuke en omme.

Behandling av rådata fra kjøring av drikkevann er i gang og v
i gleder oss til å se hvordan resultatene blir!

 

En rask oppdatering

Her kommer en liten oppdatering på framgangen i prosjektet så langt. I uke 13 startet vi med testkjøring av drikkevann. Testkjøringen skaffet oss erfaringer og bygde opp rutiner rundt analysene. Når testkjøringen var gjennomført var det bare å hive seg rundt i en ny uke med analyser, hvor vi kjørte drikkevann igjen. Prøvene ble analysert hver dag i løpet av uka på en robot kalt «Laura». Ho «Laura» er en trofast medspiller i dette prosjektet og kommer til å nevnes flere ganger.