Prosjektbeskrivelse

Nexans Norway AS er ledende leverandør av kraft-, tele-, installasjons- og varmekabler i Norge, og er blant verdens ledende innen offshore-kontrollkabler og høyspente sjøkabler. Kablene skal ha en god ytelse og en lang levetid, det er derfor viktig at isolasjonspapiret holder spesifikke krav. DP-verdien (Degree of Polymerization) er et mål på hvor aldret papiret er, der lavere DP-verdier betyr et mer aldret papir.

 

Per dags dato sender Nexans sine prøver til viskositetsanalyse i Sør-Afrika for å testes ved hjelp av en analysestandard, IEC 60450.

Det ønskes å danne kompetanse rundt hvordan denne standarden gjennomføres, med den hensikt at de en dag kan gjennomføre disse analysene internt.

Dersom resultatene er tilfredsstillende kan dette medføre at Nexans slipper å sende sine prøver til Sør-Afrika og dermed oppnå en mer økonomisk og effektiv analyse.

 

Det skal også gjennomføres en mulighetsanalyse der målet er å finne en eller flere alternative metoder til IEC 60450. Metodene skal vurderes etter hvorvidt de er kostnadseffektive, nøyaktige og reproduserbare, samt hvor godt egnet de er til dette formålet. Det er også ønskelig å finne direkte målemetoder som ikke er destruktive eller tar urimelig lang tid å gjennomføre.

Ved å sammenligne de ulike metodene vi finner skaper vi et grunnlag for å avgjøre den mest økonomiske og effektive metoden å innhente resultater på.