Startskuddet

I går, 15.mars, startet vi offisielt vårt arbeid med bacheloroppgaven og hadde vår første arbeidsdag hos oppdragsgiver: Norske Skog Saugbrugs.

Tiden fremover kommer til å bli lærerik og vi gleder oss til å sette oss inn i oppgaven og få brukt tilegnet kunnskap fra studiet til å løse et praktisk problem.

Nedenfor vises et trendplot som reflekter problemstillingen for dette prosjektet. I denne trenden vises nivået av rejektkum-2A/2B av den rosa linjen, og effekten på rejektraffinøren representeres av den grå linjen. Som det fremkommer av trenden er nivået i rejektkummen og effekten på rejektraffinøren «godt koblet». Årsaken til dette er at doseringsskruen (lilla linje) er pådragsorganet til reguleringen av rejektkummen, samtidig som at den mater rejektmasse til raffinøren. Den sorte linjen i trenden representerer produksjonen av tremasse. I bunnen av bildet vises en tag-oversikt som beskriver de forskjellige trendene i plottet.

Problemstillingen i dette prosjektet er å stabilisere effekten på rejektraffinøren (grå linje i figuren nedenfor).

Prosesstrend - ustabilitet

Bildet viser et eksempel på hvordan nivå og effekt for henholdsvis rejektkum 2A/2B og rejektraffinøren typisk ble ustabilt når automatisk nivåregulering av rejektkum 2A/2B. (Aspen Technology (2000) Aspen Process Explorer (Versjon 6.0.1) [Programvare])

Rejektraffinør

 

tormv