Om prosjektet

I forbindelse med emnet IRM37516 skal det skrives en bacheloroppgave som skal leveres i slutten av vårsemesteret 2017. Prosjektgruppen startet prosessen tidlig og fikk kontakt med Dynatec AS om potensielle oppgaver. Oppgave ble valgt av prosjektgruppen i samarbeid med Høgskolen i Østfold og Dynatec AS. Oppgaven er utfordrende, spennende og danner grunnlag for ny lærdom.

Målet med prosjektet er å utvikle et verktøy som automatisk fjerner plasten fra paller, og sender denne direkte videre til resirkulering/destruksjon. For at verktøyet skal være godt tilpasset til arbeidsoppgaven må det fungere på paller i ulike størrelser både med tanke på høyde, lengde og bredde, og også på varierende underlag.