Prosjekt

Brynild Gruppen bruker i gjennomsnitt 12 GWh energi per år, hvorav fordelingen er ca. 35% strøm og 65% termisk. Det termiske energiforbruket er per dags dato ikke optimalt, og dette er noe bedriften ønsker å forbedre ved å oppgradere/endre dagens varmevekslingssytem. Mye av energien blir sløst bort ved at varme går over tak, og at varmt vann blir kjørt i sluk. Ved å utbedre disse energitapene vil Brynild Gruppen kunne få et redusert forbruk av energi.

Prosjektet omhandler energioptimalisering av eksisterende produksjonslinje hos Brynild Gruppen i Fredrikstad. Fabrikken er bygd opp og utvidet over flere år, uten å ta hensyn til optimal bruk av termisk energi. Prosjektgruppen skal derfor sette seg inn i prosessene rundt produksjon av produktene, og kartlegge alle varme/kalde strømmer, og ved bruk av termodynamiske metoder skal det fremlegges forslag til løsninger for et mer optimalt varmevekslings-nettverk som vil kunne gi kostnadsbesparelser.