Trygg Industri 1/3

Etter forespørsel på mail fra bedriftssjef Tom Elgheim møtte Emil og Fridtjof på Trygg Industri klokken 13:00 Onsdag 1. mars.

Formålet for møtet var å undersøke lønnsomheten av programmert utfresing med Edgecam i forhold til dialogstyrt utfresing av et bestemt stålemne.

Delen det er snakk om er en rektangulær stav med buet topp, som Fridtjof rask modellerte med Inventor med nødvendige toleranser. Videre ble et fungerende program laget i Edgecam med antatte verdier for skjærdata, som senere ble justert i samarbeid med operatørene på Trygg Industri.

Det resulterende programmet hadde en utførelsestid på ca 45 minutter, kontra operatørenes tid på ca 1.5timer ved bruk av dialogstyring.

Det ble ikke gjort noen prøvekjøringer grunnet at bedriften ikke har mottatt råemner enda, samt ble det klart at utfresingen krever to stikker for å kunne feste emnet sikkert i maskinen, noe vi enda ikke har erfaring med i Edgecam.

Resultat:

Raskere (tidsbesparende) program for utkjøring av ønsket del ble konstruert, men ikke testet i praksis.