Innlevering og presentasjon av bachelorprosjekt 2018

For tre år siden, året 2015 påbegynte tre studenter studiet «innovasjon og prosjektledelse» ved Høgskolen i Østfold, avd. Fredrikstad.

Det siste halvåret av bachelorstudiumet er satt av til gjennomføring og presentasjon av et bachelorprosjekt. Prosjektet skal som emnebeskrivelsen tilsier «løse et konkret, reelt, og tverrfaglig problem, helst i samarbeid med lokalt eller internasjonalt næringsliv eller institusjoner». Som tidligere nevnt på denne bloggen så har vi samarbeidet med Aspire Brands.

Som avgangsstudenter ved Høgskolen i Østfold har vi så klart (forhåpentligvis) tilegnet oss masse kunnskap og læring som vi har anvendt i vår oppgave, men vi må også få understreke hvor utrolig mye vi har lært av å gjennomføre et bachelorprosjekt. En del av kunnskapen måtte repeteres, men vi har også måtte lese oss opp på nye teorier for å kunne svare på vår problemstilling.

Nå som vi endelig kan si «vel gjennomført», så ser vi tilbake på de timene, dagene og månedene som er lagt ned i prosjektet. Det har vært tøft, men vi kan med god samvittighet se oss tilbake og vite at vi har lagt ned en solid innsats, og vi har fått gode resultater.

Under ser dere et utkast fra vår endelige prosjektrapport. Rapporten presenteres først tirsdag 12.06 ved Aspire Brands lokaler. Videre skal rapporten og prosjektet presenteres ved den årlige EXPO-utstillingen ved Høgskolen i Østfold 14-15. Juni 2018.

Vi håper dere som har fulgt oss gjennom prosjektet har muligheten til å komme under vår endelige presentasjon.

Vel møtt!

 

 

Aspire Brands – Ekskursjon til hovedlageret

I forbindelse med vår bacheloroppgave har vi gått grundig til verks i kartlegging- og analyse fasen. Vi har gjennom intervjuer og observasjoner fulgt de ansatte på deres respektive avdelinger og arenaer.

Vår oppdragsgiver Aspire Brands er et distribusjons-byrå med fokus på skjønnhets- og velvære produkter. Mye arbeid blir lagt ned ved deres logistikkavdeling og det er derfor naturlig for oss å kartlegge denne avdelingen i bedriften.

Aspire Brands lager ligger i det velkjente ABB-bygget i Sarpsborg og er plassert strategisk med tanke på gode løsninger i forhold til logistikk og transport. Lageret er på hele 2700 kvm, og fungerer som hovedlager for hele Skandinavia, England og Frankrike.

I videoen over kan du se litt fra vår ekskursjon til lageret.

 

Prosjektgruppen

Prosjektleder – Camilla M. Hall

Camilla er student på innovasjon og prosjektledelse studiet ved Høgskolen i Østfold. I forbindelse med studiet har hun hatt rollen som prosjektleder ved flere anledninger. Dette har gitt henne god erfaring og hun kan vise til flere resultater med sterke oppnåelser og gode resultater. Hun er også valgt til prosjektleder for bachelorprosjektet. For utenom studiet har Camilla også tatt initiativet ved å være prosjektleder i andre prosjekter, blant annet ved løpeservice ved Oslo Maraton i 2016 og 2017. Hun har tidligere vært leder for Unge Høyre Fredrikstad og hatt en rekke verv innenfor politikken. Hun er engasjert og trives godt med å tale for større forsamlinger. Camilla er svært glad i fysisk aktivitet, og jobber for tiden som gruppeinstruktør på Family Sports Club i Fredrikstad.

Assisterende prosjektleder – Marius A. Graarud

Marius er student på innovasjon og prosjektledelse ved Høgskolen i Østfold. Han har ved flere anledninger deltatt i prosjekter som både prosjektleder og prosjektmedarbeider. Marius går inn i prosjekter med sterk energi og motivasjon som smitter over på de andre. Han bruker sin analytiske evne til å skape kreative løsninger som er kritiske for sluttresultatet. Marius har gjennom studiet fått erfare viktigheten av god og strukturert planlegging og har opparbeidet seg kjennskap og erfaring for plan- og styringsverktøy. Marius har bakgrunn fra salg- og service bransjen hvor han har måtte tilpasse seg ulike arbeidsformer, situasjoner og kunder. Ved siden av studiene har Marius også deltatt i en rekke prosjekter, blant annet Hessdalen Science Project hvor han var baseleder ved en av forskningsstasjonene. Markedskoordinator ved Serumkonferansen 2018 og aktiv deltakende i prosjektet om kartlegging av ekstremisme og rasisme blant unge i Fredrikstad for Fredrikstad Kommune.

Prosjektmedarbeider – Zhilman Yousif

Zhilman er 21 år og kommer fra Bergen. Hun har vært bosatt i Fredrikstad de siste 9 årene, og er nå student på innovasjon og prosjektledelse ved Høgskolen i Østfold. Hun har gjennom studiet deltatt i en rekke prosjekter som både prosjektleder og prosjektarbeider som har gitt henne en bred forståelse av team- og gruppearbeid. Hun kan vise til sterke resultater og oppnåelser gjennom prosjekter og fagene hun har deltatt i under studiet. Zhilman er strukturert og pliktoppfyllende og har derfor opparbeidet seg en sterk forståelse for blant annet god planlegging. Hun har tidligere gått på Studiespesialisering med formgiving ved Glemmen vgs og har interesse for kunst og tegning.

 

Velkommen!

Vi er en gruppe studenter fra innovasjon og prosjektleder studiet ved Høgskolen i Østfold. Prosjektgruppen er bestående av Camilla Marie Hall, Marius André Graarud & Zhilman Yousif.

Som avgangselever ved innovasjon og prosjektledelse er det nå endelig vår tur til å ta fatt i bacheloroppgaven.

Vi har vært så heldige å få gjennomføre vårt bachelorprosjekt ved Aspire Brands i Fredrikstad.

Vi kommer tilbake med en bredre utdypelse av prosjektet og problemstillingen vi har tatt for oss.

Vi har opprettet denne bloggen så næringslivet og interessenter kan følge vårt arbeid, vi har en visjon om å oppdatere våre lesere ukentlig for å vise vår fremgang i prosjektet.

Har du noen spørsmål kan du sende en e-post til: mariusag@hiof.no.

På bildet: f.v: Marius Ferstad, Marius A. Graarud, Camilla M. Hall & Zhilman Yousif