Prosjektgruppen

Prosjektgruppen er i dette øyeblikk ferdig med intervjuer og transkribering hos STN. Det har vært en spennende prosess med mange meninger og forskjellige synspunkter.  Videre kommer vi til å jobbe med å analysere informasjonen og sammenligne den opp mot oppgaven.

 

 

Beskrivelse

Vi er en gruppe på tre studenter fra Innovasjon og prosjektledelse ved Høgskolen i Østfold. Vi har som oppgave å analysere en overgang i teamorganisasjon hos SAAB Technologies Norway AS. Overgangen går fra tradisjonelle team der medlemmene sitter på samme lokasjon, til multi site, der medlemmene av teamene sitter på to forskjellige steder (Halden og Gøteborg). Gjennom våre analyser vil vi kartlegge mulige effekter ved denne overgangen, utføre en risikovurdering og fremlegge forslag til mulige forbedringer for fremtidig arbeid i multi site hos SAAB Tech. Norway.

 

Oppdragsgiver

SAAB Technologies AS.

SAAB Technologies Norway (STN) utvikler militære radar-systemer. De holder til i Halden og er en filial av SAAB AB i Gøteborg.
STN jobber i dag tett mot Gøteborg og ønsker i denne sammenheng å forandre sin teamorganisering for å etterkomme- og styrke denne kontakten.