I den siste perioden så har ARMA-Gutta Jobbet med skriving av bachelorrapport, og ferdigstilling av nettjenesten. Vi er i innspurtfasen å ting må falle på plass. Det er kun noen få dager igjen før den 6 måneders lange løpet, med kun fokus på bachelor er over. Det har vært lærerikt og meget morsomt å ha jobbet med et prosjekt, som kan bidra med å gjøre Fredrikstad mer attraktivt.
Det som står igjen og er hovedfokuset de neste dagene, er å finpusse både nettjenesten og rapporten. Nettjenesten blir testet av tilfeldig brukere for å finne mest mulig små feil slik at vi kan redigere på dette før Expo.

 

Disse fire bildene viser hvordan nettsiden ser ut idag, og det jobbes stadig med å endre småfeil på den.

 

Sol, varme og inne-tid!

Sola skinner folkens! Det er 20 grader ute og skyfri himmel. Det vil si at vi i ARMA ulmer etter å komme oss ut her vi sitter 12-timers dagers på kontoret på Living Lab. For å oppdatere dere lesere litt holder vi nå på med siste finish av prototypen og skriver fingrene av oss på bachelor-rapporten. Vi fokuserer nå på å få frem sammenhengen og hovedpoengene på en så troverdig og leservennlig måte som overhodet mulig.

 

  • «Focus on the user and everything else will follow» – Google
 

Ø.S.T i nød!

Ø.S.T er en bachelorgruppe på to jenter som studerer «Innovasjon og prosjektledelse» ved Høgskolen i Østfold. Oppgaven skrives i samarbeid med Visit Fredrikstad & Hvaler. Så det kan sies at dette er får søsterprosjekt. Prosjektet går ut på å lage en nullpunktsanalyse av Gamlebyen. Følg dem på Facebook om du vil se mer.

Her gjennomføres en søkekonferanse. Dette innebærer at aktørene i gamlebyen ble samlet, for å komme frem til løsninger som skal bedre gamlebyen. Ole fra Arma ble spurt om å delta som prosessleder, for å sørge for at arbeidsmetodikken søkekonferanse ble opprettholdt.

 

 

Photoshoot i Gamlebyen

Ett bilde sier mer enn 900 ord – Arma

 

 

 

STAY TUNED!

 

Kreative tider!!

Hei og hå! Som dere ser driver vi for tiden på med en rekke kreative prosesser. Her ser dere et eksempel på våre kunstneriske ferdigheter gjennom metodikken «storytelling»:

 

Prosjektgruppen

Prosjektgruppen

Prosjektgruppen består av tre studenter fra IPL (Innovasjon og prosjektledelse) ved Høgskolen i Østfold, avdeling: IR (Ingeniørfag). Vi består av prosjektleder Ole Christoffer Olaisen, pådriver Mahamud Ali Adeysey og kommunikasjonsansvarlig Runar Kile Holberg.

Vi ser på oss selv som en kreative og resultatorientert gruppe. Gjennom denne prosjektperioden befinner vi oss på Living Lab i Gamlebyen der vi utvikler ARMA Arrangørmanual for Fredrikstad-området.

 

Definerte prosjektroller og arbeidsoppgaver:

Prosjektleder 

Har hovedansvaret for å lede prosjektet. Han har hovedansvaret for å planlegge, gjennomføre og evaluere prosjektet. Det er også prosjektlederens ansvar at prosjektet gir det ønskede resultatet, og at det blir ferdig innenfor de avtalte kriterier (bachelor-kriterer, samt kriterier og mål fra oppdragsgiver) og de fastsatte tidsfristene. 

 

Kommunikasjonsansvarlig 

Har hovedansvaret for å sikre god kommunikasjons internt i prosjektgruppen og mellom gruppen og eksterne samarbeidspartnere som veileder, oppdragsgiver, aktuelle aktører og lignende. Han har også ansvaret for drift av prosjektblogg og sosiale media. Det er også kommunikasjonsansvarliges ansvar at prosjektet synligjøres i media. 

 

Pådriver 

I henhold til vår definisjon vil pådriveren ha hovedansvar for å være en drivkraft i prosjektet, samt ansvar for analyser av prosjektets forskning og innhentet data. Dette skal sørge for at de kommende resultater har gode stabile grunnlag med faglige forankringer og dokumentasjon av dette. 

 

Forprosjektrapport for ARMA

Prosjektdirektivet (også kalt forprosjektrapport) for Arma: ARMA prosjektdirektiv

 

Prosjektmøte med aktørene

Torsdag 18. Januar hadde vi det første møte med de aktuelle aktørene som inngår i prosjektet.

Denne dagen ble vi kjent med aktørene og lot de ble kjent med oss og vår rolle i prosjektet. I samarbeid med disse fikk vi drøftet relevante problemstillinger og hvilken innvirkning prosjektet har på disse og for hver enkelt aktør. Vårt mål for møtet var å få et tydeligere bilde på hvilken stilling hver aktør har til prosjektet om hvilke tanker de sitter med om problemstillingen og en eventuell løsning.

 

Bachelor-oppgave og «Med kurs for Fredrikstad»

Da har bachelor-prosjektet «arrangørmanual og destinasjons-utvikling» for Visit Fredrikstad og Hvaler offisielt startet opp.

Per dags dato kan det oppleves som utfordrende for aktører å etablere arrangementer i Fredrikstad og Hvaler. Rammeverkene for å etablere diverse arrangement er omfattende, fasene er mange og prosessene tar unødvendig lang tid. En arrangør må tenke på ting som område, lokale, tillatelser og sikkerhet for å nevne noen, og informasjonen som trengs ligger spredt over flere plattformer og kanaler. Gjennom dette prosjektet vil vi derfor gjøre det enklere for aktører å etablere arrangementer i Fredrikstad-området, slik at Fredrikstad blir et naturlig og attraktivt sted å legge et arrangement til.  Dette vil vi gjøre ved å lage en arrangørmanual som er en plattform hvor all nødvendig informasjon ligger. Manualen skal derfor være et «veikart» for arrangører som ønsker å etablere seg i området.

Arrangørmanualen er en del av et større prosjekt i Fredrikstad kalt «Med kurs for Fredrikstad». Dette prosjektet skal i all hovedsak gjøre Fredrikstad til en mer attraktiv by for bedrifter, arrangementer og mennesker.