Møte hos Vann- og avløpsetaten i Oslo der alle gruppene presenterte status på oppgaven.

Foto: Julie Kvitsjøen

 

Ole Petter Høkeli