LEVERT BACHELOR !

Bacheloroppgaven vår er nå levert. Nå må vi begynne forberedelsene til EXPO. Slutten av bachelor nærmerer seg……….

 

Befaring – Høydemålinger (23.05.2018)

Vi er ferdig med bachelor oppgaven og velkommen på EXPO 2018

 

Vi har gjort målinger på vannhøyde i kummer under nedbør og når det er tørt. Og høyde på terrenget av kummer for å beregne andel av fremmedvannen.

 

Kameraijspeksjon (14.05.2018)


 

Befaring – Røyktesting (08.05.2018)

Vi har utført røyktesting i noen kummer.

 

Befaring – HMS, kumminspeksjon, kammera og røykeutstyret (05.04.2018)

Denne 05.04.2018 har vi møtett med Vigørn fra Fredrikstad kommune og Thomas Martinsen fra Driftsassistansen i Vikane. Thomas har gjennomført en HMS kurs til oss, og vist oss utstyret som han bruker til feilsøking av fremmedvann. Vi har utført også kuminspeksjoner og fant første feil.

 

Første befaring- VIKANE (26.03.2018)

Vi har vært med Vigørn fra Fredrikstad kommune i Vikane for å se området vi skal jobbe med.Han har snakket også mye om hvrdan pumpestasjon virker og avløpssystemet.

 

Hei, verden!

Vi er fire studenter fra Høgskolen i Østfold, som har valgt å skrive bacheloroppgaven vår om problematikken knyttet til fremmedvann i Fredrikstad kommune, i Vikane. Dette er vår blogg som er en del av bachelorprosjektet vår.