Godt i gang

I dag har vi sett en god del på det skannede bygget. Vi er godt i gang med fremstilling av resultater og snart kan vi kartlegge avvik. Vi har avgrenset oppgaven til kun å liste opp avvikene til søylene i bygget, ettersom at det blir for mye hvis vi skal ta hele det skannede bæresystemet.

Vi skal videre begynne å skrive hoveddelen av prosjekt-oppgaven.

Her er noen bilder fra dagen: